Cercar
Informació
Rutabike Associació
Tracks GPS
Mapa
Esquema geogràfic
Rutes i travesses
Utilització
Advertiments
Les teves rutes
Postals
Registrar-se
Esquema geogràfic
La informació està organitzada en tres nivells: països, regions i zones. En el cas de Catalunya, obviem les províncies i utilitzem com a tercer nivell les comarques, que són demarcacions geogràfiques d’ús molt estès.

Com que en altres regions d’Espanya no es fan servir, utilitzem les províncies (per exemple, Espanya, Andalusia, Granada).

Per la resta d’Europa utilitzem la nomenclatura de les divisions territorials pròpies de cada país.

Les rutes que passen per més d’una comarca o regió s’assignen a aquella a la qual pertany el lloc des d’on comencen.enrera